ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแหลมเขา,บ้านป่าแก้ว,บ้านศาลาคู่,ตำบลหัวถนน และสระสี่เหลี่ยมบางส่วน อำเภอพนัสนิคม
งานเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC ระยะทางประมาณ 1 กม.
07/02/2561 08:30
07/02/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474-387
มนัส ลพมรกต
ลำดับดาวน์โหลด
11
22