ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.4 ม.6 ม.16 ต.ดงคอน
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (ตั้งแต่แยกดงคอนถึงทางเข้าวัดทุ่งกระถิน) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 16 ตำบลดงคอน โดยจะดำเนินการในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนั้นในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านให้รับทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
16/07/2563 09:00
16/07/2563 17:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด