ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านผาลาดวังหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางจะเข้าดำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะบริเวณปากทาง บ้านผาลาดวังหลวง ในศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
15/02/2562 09:00
15/02/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102 , 054-251098 , 083-7613094
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ