ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองโศก,สบายดีรีสอร์,ทางลัดเข้าเขตอุตสหกรรม ,หน้าเพลินไพริน,BIG C,ไปรณีย์ตลาดบ้านโคก
ขอดับไฟเพื่อปรัปปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณบ้านหนองโศกโคกอุดม ทำให้ต้องดับไฟบ้านหนองโศก,สบายดีรีสอร์,ทางลัดเข้าเขตอุตสหกรรม ,หน้าเพลินไพริน,BIG C,ไปรณีย์ตลาดบ้านโคก วันที่ 3 ก.พ.64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00น.
03/02/2564 08:30
03/02/2564 17:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด