ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเทศบาล26 หลังเทศบาลท่าพล
ดับไฟเพื่อติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม แก้ไขแรงดันตกปลายสาย
11/11/2562 09:00
11/11/2562 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0567611244
โรม กันมา
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารขอดับไฟ
2แผนที่