ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 4 ถึง สี่แยก สภ.เมืองสมุทรสาคร แนวถนนเอกชัย บางบอน (ฝั่งซ้ายเข้า กทม.)[ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV)
21/07/2562 08:00
21/07/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด