ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมวดการทางปาย หัวสนามบินปาย บ้านแม่ของ บ้านนาจาลอง บ้านตาลเจ็ดต้น ซอยวัดพระบาท
กฟส.อ.ปายจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ จะมีการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันในระบบ บริเวณสะพานบ้านตาลเจ็ดต้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 13 ก.พ.2564 เวลา 09.00-13.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปายต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้าของท่านในวันและเวลาดังกล่าวด้วยครับ
13/02/2564 09:00
13/02/2564 16:00
กฟอ.ปาย
088-9992975
สุเมธ ทัตตานนท์