ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยร่วมพัฒนา ม.1 ต.แม่น้ำคู้
ตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า แก้ไขปัญหาไฟฟ้าแรงดันตก
26/12/2561 09:00
26/12/2561 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ