ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณปากทางวัดท่าผา ถึง ทางรถไฟและบริเวณใกล้เคียง ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.บริเวณปากทางวัดท่าผา ถึง ทางรถไฟและบริเวณใกล้เคียง ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
26/07/2563 08:30
26/07/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด