ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรค์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงในพื้นที่ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. โดยมีพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ 1.บ้านหนองสองห้อง-บ้านหนองผักแว่น 2.บ.หนองถ้ำวัว(ถนนจันเสน-ลาดทิพรส) 3.อบต.ลาดทิพรส 4.บ้านลาดทิพรส 5.โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 6.บ้านหนองคูน้อย 7.บ้านโคกกระเทิน
10/03/2563 09:00
10/03/2563 17:00
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / กฟอ.ตาคลี 056-261233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด