ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 7 บ้านโคกป่ากล้วย ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนลูกถ้วย
28/01/2562 09:00
28/01/2562 16:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด