ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดิมบางนางบวช
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดิมบางนางบวช มีแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลง บริเวณ หมู่ 1 ตำบล ยางนอน ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม2562 ซึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนี้ การไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งแต่ ตั้งแต่ เวลา10.00ถึงเวลา10.30น หมู่1 ตำบาลยางนอน บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองละออม และ ตั้งแต่ เวลา10.30ถึง11.00น บริเวณหมู่1 ตำบาลยางนอน ชุมชนหมู่บ้านวังคอกควายไฟฟ้าจะดับทั้งหมด อนึงหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าจะจ่ายไฟให้ใช้ทันที และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
25/01/2562 10:00
24/01/2562 11:00
กฟอ.เดิมบางนางบวช
035578055
จักรกริช สว่างไสว
ลำดับดาวน์โหลด