ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,2,3,4,5,7 ต.บางปลาร้า บ้านต้นตระกู วัดบางปลาร้า บ้านหนองพลวน
ดับกระแสไฟฟ้า ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายไฟฟ้าแรงสูง
23/01/2563 09:00
23/01/2563 17:00
กฟอ.บ้านสร้าง
0817150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด