ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดบ้านถวาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2564 บริเวณหน้าวัดบ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าบริเวณปากทางเข้าซุ้มประตูถวายและ ฝั่งไปทางสองฝั่งคลอง(บางส่วน)
14/06/2564 09:00
14/06/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช