ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองง่า บ้านท่าต้นเกี๋ยง ตำบลสันติสุข บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี
ผู้ได้รับผลกระทบ
บ้านเหมืองง่า , บ้านท่าต้นเกี๋ยง , บ้านป่าตึง , องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข , ธ.ก.ส. สาขา ท่าต้นเกี๋ยง , 7 – ELEVEN สาขาท่าต้นเกี๋ยง , บริษัท จรัลฟาร์ม จำกัด , คุณธงชัย ประสมสวย , คุณบุญยืน สมยาราช (ยิ่งเจริญพืชผล)
22/11/2564 08:00
22/11/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด