ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อดำเนินการย้ายหม้อแปลง โกดังให้เช่า นางศุภวรรณ บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ โกดังให้เช่านางศุภวรรณ
11/10/2562 09:00
11/10/2562 16:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด