ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโรงเรียนบ้านสันทราย หมู่ 9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลง พีอีเอ.58-012487 ขนาด 100 เควีเอ ฝั่งฟีดเดอร์ 3 ทั้ง 3 เฟส เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
-รื้อถอน/ติดตั้ง สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 0.080 วงจร/กม.จำนวน 3 เฟส
-รื้อถอนเสา คอร.9 เมตร จำนวน 1 ต้น
-รื้อถอน/ติดตั้ง มิเตอร์ และ บาลานซ์เฟส จำนวน 3 เครื่อง
-ปักเสา คอร.12 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา แบบ DDE จำนวน 1 ต้น
24/01/2562 09:00
24/01/2562 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731714
พัฒทพงษ์ บุษบรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด