ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสุขุมวิท (ขาเข้าเมืองตราด) ตั้งแต่บริเวณโรงนำ้แข็งเฉลิมพล - บริเวณร้านเกษมสุขการยาง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
10/06/2563 09:30
10/06/2563 13:30
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ