ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูงจากเปลือยเป็นหุ้มฉนวน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้าง บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ ซอยรังสิต-นครนายก 23 (ดับทั้งซอย) หมู่บ้านเดอะทรัสต์ทาวโฮมหมู่บ้านทัศนีย์
15/08/2562 09:30
15/08/2562 16:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด