ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านไชยมงคล ถึง บ้านบุตาล ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา
แก้ไขเสาไฟฟ้าชำรุดและตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย
08/11/2562 09:00
08/11/2562 12:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808
กีรติ มีดีจันทรังษี