ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ขอนซุง ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
ดับไฟ ย้ายเสา บ.ขอนซุง ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
เวลา 08.30 - 16.30
12/07/2565 08:00
12/07/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด