ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจำป่าหวาย ต.เเม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง บ้านจำป่าหวาย ต.เเม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
19/01/2565 08:00
19/01/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด