ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังน้ำเย็น (ซอยวัดเขาป่าแก้ว)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านวังน้ำเย็น (ซอย 8 วัดเขาป่แก้ว) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านวังน้ำเย็น (ซอย 8 วัดเขาป่แก้ว) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00 น.– 16:00 น.
30/05/2563 12:00
30/05/2563 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด