ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ซ้งพันธ์ปลาถึง ทางแยกซอยเข้าบริษัท โชคไพบูลย์ ได้แก่ ซอยบริษัท โชคไพบูลย์ทั้งหมด เอกรัตน์ฟาร์ม บริษัท วี เอสเอส ผลิตภัณฑ์ ร้านเฮียหมูกาแฟ สวนอาหารทองพันชั่ง ร้านเทพธารา ฟาร์มหมูศิริปุณย์
ปักเสาย้ายสายแรงสูงเข้าเสาใหม่ช่วงบ้านหนองตะกู
17/05/2563 08:00
17/05/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด