ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำโจนใต้ ม.5
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านน้ำโจนใต้ หมู่ที่ 5 ในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เพื่อเพิ่มความมั่นคง และประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จโดยเร็วและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดการไฟฟ้าฯ จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที ฉะนั้นโปรดอย่ากระทำการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าฯ ให้รับทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ต่อไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร 056-622133 หรือสายด่วน PEA โทร 1129
29/05/2564 09:00
29/05/2564 16:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-622133
ถาวร ทาบึงกาฬ
ลำดับดาวน์โหลด