ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยมาบมะยม หม้อแปลงหน้าหมู่บ้านทรายแก้ว
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง
20/11/2562 09:30
20/11/2562 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด