ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าหมวดการทางท่าแพ ถึง บ้านห้วยไทร
1.ปักเสาแรงสูง
2.เปลี่ยนสายแรงสูง
21/12/2563 09:00
21/12/2563 17:00
กฟจ.สตูล
0894655803
อภิเชษฐ์ แจขจัด