ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดบ้านป่าลานหินดาด-บ้านหาดเล็บยาว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าที่ 7 สถานีไฟฟ้าวังม่วง เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สายแยก/สายย่อย ระบบจำหน่ายแรงต่ำและติดตั้งหม้อแปลง บริเวณตั้งแต่ วัดป่าลานหินดาด ถึง บ้านหาดเล็บยาว (สุดไลน์) หมู่ที่ 8 ตำบลหาดเล็บยาว อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
19/11/2562 09:00
19/11/2562 16:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561, 036730163
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ