ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเลยทางเข้าวัดหลวง-ก่อนถึงทางแยกเข้าบ้านคลองขุด เส้นพนัสนิคมไปฉะเชิงเทรา ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม
งานพาดสายแรงสูงเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
14/01/2561 09:00
14/01/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
มนัส ลพมรกต
ลำดับดาวน์โหลด
12
21