ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสุขสำราญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
10/10/2563 09:00
10/10/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด