ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบ้านโคกมะม่วง ถึงบริเวณ บ้านเริงแก้ว ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
ย้ายเสา 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
ย้าย้สา 8 เมตร จำนวน 1 ต้น
18/05/2563 09:00
18/05/2563 12:00
กฟอ.นางรอง
0899470223
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ