ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงกระจายซ.8,9 ม.10 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายใหม่ บ้านดงกระจายซ.8,9 ม.10 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (2 วัน คือวันที่ 28,30 ม.ค.2562 เวลา 08.30 น. -16.30 น.
28/01/2562 08:30
28/01/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด