ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนหนองบัว ศรีบุญเรือง บ้านวังหมื่น
ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเพิ่มมากขึ้น ทางแยกบ้านสุขเกษม ถนนหนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
17/06/2562 08:30
17/06/2562 16:30
กฟจ.หนองบัวลำภู
042312712
วิวัฒน์ บัวขาว
ลำดับดาวน์โหลด