ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 4,6,7,8 ต.หนองจอก อ.บางปะกง
ย้ายแนวเสาไฟบริเวณห้าแยกหนองจอกงานก่อสร้างถนน
16/06/2562 08:00
16/06/2562 17:00
กฟอ.บางปะกง
0958865625
วรพงค์ สืบจากหล้า
ลำดับดาวน์โหลด