ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกศรีบุญเรือง ถึง ปากทางเข้าเทศบาล อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
29/07/2565 09:00
29/07/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด