ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดพรสวรรค์ ปั้มน้ำมัน PTT ถนน 331 แยกนิคมเกตเวย์ มินิโลตัสแยกเกตเวย์ ปั้มแกสคาลเท็กบริเวณใกล้เคียง
เปลี่ยนสายแรงสูง และย้ายเสาไฟฟ้า
12/05/2562 08:00
12/05/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด