ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกหัวดอย
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อย้ายแนวเสาแรงสูง รองรับการขยายพื้นผิวจราจร สามแยกหัวดอย
30/06/2564 08:30
30/06/2564 16:30
กฟจ.เชียงราย
0812871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด