ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนซึ้งพัฒนาสาย 4
ปักเสาแซมไลน์เพื่อรองรับงานเปลี่ยนสาย
24/11/2563 08:30
24/11/2563 17:00
กฟอ.ขลุง
0841168248
เอกณัฐ วิสุทธาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟฟ้า