ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม14 ตบางระกำ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย
04/12/2562 09:00
04/12/2562 17:00
กฟอ.บางเลน
034-391125
ณรงค์ รัตนเพียรธัมมะ