ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมคลองระพีพัฒน์หนองแค หน้าท่อลอด หน้าโรงเจ ซอยลมโชย หมู่บ้านจุฑาวรรณ หมู่บ้านเพิ่มพูนทรัพย์ หมู่บ้านเรือนพระบาง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
28/05/2565 08:00
28/05/2565 17:00
กฟอ.หนองแค
036371424,036381109
นิติภูมิ รอดประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ