ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสหกรณ์ตั้งแต่ อบต.พันท้ายนรสิงห์ โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล ถึงชนแดนกรุงเทพฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ปักเสาไฟฟ้า และพาดสายแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
09/08/2563 08:00
09/08/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด