ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยพระนาง ต.ช้างเผือก
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย
28/09/2563 09:00
28/09/2563 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด