ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.อ.นากลาง
ดับไฟปฏิบัติงาน บ.ฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
26/11/2563 09:00
26/11/2563 17:00
กฟจ.หนองบัวลำภู
042-359-193
พิพัฒน์ เนานิน
ลำดับดาวน์โหลด