ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ตำบลโนนสัง อ.กันทรารมย์
จาก DDE เสาหมายเลข 196(ข้างโกดัง เเม่โจ้) ถึง DDE เสาหมายเลข 236 (กฟส.กันทรารมย์)
17/09/2563 09:00
17/09/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด