ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสว่าง ม.1 และ ม.4
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
29/04/2565 08:00
29/04/2565 10:00
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด