ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามปั๊ม ปตท.เจ้าพระยา สี่แยกไฟแดงชัยนาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ สี่แยกไฟแดงชัยนาทฝั่งตรงข้ามปั้ม ปตท.เจ้าพระยา ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
18/09/2562 09:00
18/09/2562 16:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
สันติ สมสมัย
ลำดับดาวน์โหลด