ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้อยใต้,บ้านสุขภิรมณ์,บ้านพอเพียง ตำบลหนองญาติ
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าโกบอล ถึง แฮปปี้รีสอร์ท เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
12/06/2564 08:00
12/06/2564 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด