ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังตะเคียน ม.4 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC ขนาด 185 ตร.มม. ระยะทางประมาณ 570 ม.
ทำให้กระแสไฟฟ้าดับดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 21 กพ. 62 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
วันศุกร์ที่ 22 กพ. 62 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
วันจันทร์ที่ 25 กพ. 62 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
วันอังคารที่ 26 กพ. 62 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
21/02/2562 09:00
26/02/2562 17:00
กฟอ.หนองมะโมง
056-466965 ,056-461476
อนุชา ตะโนรี
ลำดับดาวน์โหลด