ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนเจริญ(ห้วยสัก) - บ้านปอเรียง(พาน)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน
18/08/2565 08:30
18/08/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด