ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไซโลเปรมประชาถึงบ้านโนนสว่างเชียงกลม
ปรับแต่งเสาเอนเอียงทางโค้งจำนวน 6 ต้น พร้อมตัดเบรกใหม่
30/01/2563 08:30
30/01/2563 16:30
กฟอ.เชียงคาน
0918632129
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด